Den norskutviklede løsningen uten bakterier og uten klor.